top of page
스튜디오 세션-762.jpg

김  시  우

​Kim Si Woo

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

공연

2018  연극 <웡이자랑>

2017  연극 <사건발생1980>

        연극 <최서림, 야화순례기행전>

        창작연출제 <퓨전동극>

        창작연출제 <우리아빠는 슈퍼맨>

2016  연극 <섬마을우리들>

2016  연극 <행복배달부 우수씨>

2016  연극 <가족입니다>

영화

드라마

2017  <기억>

2019  <국민 여러분!>

홍보

2016 퍼스트원 DVD 촬영

       연출시범단8회 댄스공연,

       오프닝 사회

       체험놀이 가루야 가루야

       스토리아이 홍보책자

       EQB 어린이 장난감홍보

 

          외 다수

bottom of page